GL ES EN

611 - Facenda Pública Superior (Extinguida 2012-2013)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar