GL ES EN

609 - Econometría Aplicada - Non se oferta Ano 2008-2009

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar