GL ES EN

314 - Socioloxía da Empresa e dos Recursos Humanos (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Socioloxía e Ciencia Política e da Admon.

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar