GL ES EN

503 - Economía Industrial Europea (Extinguida 2012-2013)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar