GL ES EN

408 - Facenda Pública Española (Extinguida 2011-2012)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 4º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 7,5

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar