GL ES EN

404 - Análise Económica das Organizacións (Extinguida 2011-2012)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 4º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar