GL ES EN

308 - Política Monetaria e Sistema Financeiro (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar