GL ES EN

305 - Investigación de Mercados (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar