GL ES EN

303 - Planificación Financeira (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar