GL ES EN

302 - Introducción á Econometría (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar