GL ES EN

301 - Dereito da Empresa (Extinguida 2010-2011)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 3º

Departamento: Dereito Privado

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar