GL ES EN

209 - Contabilidade de Sociedades (Extinguida 2009-2010)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 2º

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar