GL ES EN

208 - Matemáticas Empresariais II (Extinguida 2009-2010)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 7,5

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar