GL ES EN

204 - Estatística Empresarial 2 (Extinguida 2009-2010)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 7,5

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar