GL ES EN

202 - Macroeconomía I (Extinguida 2009-2010)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 2º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar