GL ES EN

201 - Economía Española e Mundial (Extinguida 2009-2010)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Anual

Créditos: 12

Créditos Teóricos: 8

Créditos Prácticos: 4

Profesores/as:

Programas:

Voltar