GL ES EN

109 - Política Económica I (Extinguida 2008-2009)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 1º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar