GL ES EN

106 - Historia Económica Mundial (Extinguida 2008-2009)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 1º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar