GL ES EN

105 - Economía da Empresa: Comercialización (Extinguida 2008-2009)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 1º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar