GL ES EN

Decano:

 

Prof. Dr. Manuel Alberto Gómez Suárez
E-mail: decanato.economicas@udc.es
Extensión: 2411 y Teléfono: 881012411

 

Equipa Decanal:   

 

Vicedecana de Organización Académica e Titulacións:
Profª. Dra. María Flora Muiño Vázquez
Email: flora.muino@udc.es
Extensión: 2551 y Teléfono: 881012551

Vicedecano de Calidade, Innovación Docente e Responsabilidade Social:
Prof. Dr. Rubén Lado Sestayo
Email: ruben.lado.sestayo@udc.es
Extensión: 6011 y Teléfono: 881016011

Vicedecana de Internacionalización e Mobilidade:
Profª. Dra. Inés Mezo Balaca
Email. erasmus.fee@udc.es
Extensión: 4444 y y Teléfono: 881014444

Vicedecano de Prácticas e Empregabilidade:
Prof. Dr. José Manuel Barreiro Viñán
E-mail: jose.barreiro.vinan@udc.es
Extensión: 2523 y y Teléfono: 881012523

Vicedecana de Economía, Servizos e Infraestruturas:
Profª. Dra. María Milagros Sieiro Constenla
Email: m.sieiro@udc.es
Extensión: 2586 y Teléfono: 881012586

Vicedecano de Estudantes e Comunicación:
Prof. Dr. José Javier Orosa González
Email: javier.orosa@udc.es
Extensión: 4423 y y Teléfono: 881014423
 
Secretaria Académica:
Profª. Dra. Carmen Socorro Lema Fernández
E-mail: aecono@udc.es
Extensión: 2413 y Teléfono: 881012413

 

Secretaria Administrativa:
Dna. María Dolores Vázquez Esmorís
Tlfn: 981 16 70 00 ext 2412 y Teléfono: 881012412
Fax: 981 16 70 71
E-mail: decaecon@udc.es

 

 

Profesorado Responsábel de Titulación:

 

Grao en Economía:
Profª. Dr. Dna. Laura Varela Candamio
E-mail: laura.varela.candamio@udc.es
Extensión: 4441 y Teléfono: 881014441

 

Grao en ADE:
Profª. Dr. Dna. María del Carmen Sánchez Sellero
E-mail: csanchez@udc.es
Extensión: 2492 y Teléfono: 881012492

 

Grao en Empresariais:
Profª. Dra. Dna. Mª Isabel Ana Suárez Massa
E-mail: isabel.suarez.massa@udc.es
Extensión: 2545 y Teléfono: 881012545

 

Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (MUDAE):
Profª. Dra. Dna. María Magdalena Rodríguez Fernández
E-mail: magdalena.rodriguez@udc.es
Extensión: 2592 y Teléfono: 881012592

 

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas:
Prof.  Dr. D. Fernando Ruíz Lamas
E-mail: fernando.ruiz@udc.es
Extensión: 4412 y Teléfono: 881014412

 

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas:
Prof. Dr. D. David Peón Pose
E-mail: coordinacion.mubf@udc.es
Extensión: 2403 y Teléfono: 881012403

 

Mestrado InterUniversitario en Economía:
Prof. Dr. D. Aitor Calo Blanco
E-mail: aitor.calo@udc.es
Extensión: 4435 y Teléfono: 881014435

 

Responsábel do PAT (Plano de Acción Titorial):
Prof. Dr. D. Xosé Manuel Martínez Filgueira
E-mail: noia@udc.es
Extensión: 2511 y Teléfono: 881012511