GL ES EN
Xunta de Facultade
21/12/2021

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 21 de decembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “20211221_XdF do martes 21 de decembro de 2021” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365