GL ES EN
Comisión Académica
02/12/2021

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 2 de decembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365