GL ES EN
Comisión TFG
26/11/2021

Convocatoria aberta ata as 13:00h do día 26 de novembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365