GL ES EN
Comisión Académica
05/11/2021

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 5 de novembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365