GL ES EN
Comisión Biblioteca
03/11/2021

Convocatoria aberta ata as 11:45h do día 03 de novembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Biblioteca Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365