GL ES EN
Xunta de Facultade
01/10/2021

Convocatoria aberta ata as 10:00 h do día 1 de outubro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do venres 1 de outubro de 2021” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365