GL ES EN
Xunta de facultade
16/09/2021

Convocatoria aberta ata as 12:30 h do día 16 de setembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do xoves 16 de setembro de 2021” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365