GL ES EN
Comisión TFG
14/09/2021

Convocatoria aberta ata as 11:45h do día 14 de setembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365