GL ES EN
Comisión Académica
09/09/2021

Convocatoria aberta ata as 9:00 h. do día 9 de setembro de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.