GL ES EN
Xunta de facultade
30/07/2021

Convocatoria aberta ata as 12:00 h do día 30 de xullo de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do venres 30 de xullo” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365