GL ES EN
Comisión TFG
23/07/2021

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 23 de xullo de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “TFG comisión” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office 365.