GL ES EN
Comisión TFG
23/03/2021

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 23 de marzo de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365