GL ES EN
Xunta de Facultade
17/03/2021

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 17 de marzo de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do mércores 17 de marzo” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365