GL ES EN
Comisión de Garantía de Calidade
10/03/2021

Convocatoria aberta ata as 10:30 h do día 10 de marzo de 2021 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Garantía de Calidade Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office 365.