GL ES EN
Xunta de Facultade Ordinaria
18/12/2020

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 18 de decembro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do venres 18 de decembro” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.