GL ES EN
Comisión da Biblioteca
30/10/2020

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 30 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Biblioteca Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365