GL ES EN
Comisión TFG
28/10/2020

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 28 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.