GL ES EN
Comisión Académica
26/10/2020

Convocatoria aberta ata as 11:00 h. do día 26 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.