GL ES EN
Comisión da Biblioteca
15/10/2020

Convocatoria aberta ata as 13:00h do día 15 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Biblioteca comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.