GL ES EN
Comisión TFG
09/10/2020

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 9 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365