GL ES EN
Comisión TFG
01/10/2020

Convocatoria aberta ata as 13:00h do día 1 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “TFG comisión” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office 365.