GL ES EN
Comisión Académica
01/10/2020

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 1 de outubro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365