GL ES EN
Comisión Permanente
03/09/2020

Convocatoria aberta ata as 13:00h do día 3 de setembro de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Permanente Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365