GL ES EN
Comisión Académica
31/07/2020

Convocatoria aberta ata as 9:30 h. do día 31 de xullo de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.