GL ES EN
Xunta da Facultade Ordinaria
30/07/2020

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 30 de xullo de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “XdF do xoves 30 de xullo” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.