GL ES EN
Comisión Académica
27/07/2020

Convocatoria aberta ata as 09:30h do día 27 de xullo de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365