GL ES EN
Comisión TFG
22/07/2020

Convocatoria aberta ata as 13:30h do día 22 de xullo de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “TFG comisión” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office 365.