GL ES EN
Comisión Académica
25/06/2020

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 25 de xuño de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “TFG comisión” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office 365.