GL ES EN
Comisión Académica Extraordinaria
25/05/2020

Convocatoria aberta ata as 11:00 h. do día 25 de maio de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.