GL ES EN
Comisión de Biblioteca Extraordinaria
05/05/2020

Convocatoria aberta ata as 16:00h do día 5 de maio de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “Biblioteca Comisión” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.